Sisteme EMG

Natus Medical Inc. / Nicolet

Sistem EMG Viking EDX sau Synergy EDX (platforma comuna) cu 2 – 10 canale EMG/NCS/EP/IOM.
Sistemul poate fi fix sau portabil.

Natus Medical Inc. / Dantec

Sistem EMG Keypoint® G4 sau Focus® cu 2 – 8 canale EMG/NCS/EP.
Sistemul Focus® poate fi fix sau portabil.

EMS GmbH

Gama de sisteme EMG Surpass® cu 2 – 24 canale EMG/NCS/EP/IOM.
Gama de sisteme poate fi fixa sau portabilã.